Tuyển dụng - vn-tech - GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Tuyển dụng - vn-tech - GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Tuyển dụng - vn-tech - GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Tuyển dụng - vn-tech - GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Tuyển dụng - vn-tech - GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC
Tuyển dụng - vn-tech - GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC
Tiếng việt English Japan

Tuyển dụng

Trang chủ / Tuyển dụng
TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY PHAY CƠ
16:51 19-06-2024
Vận hành máy phay cơ gia công cơ khí chính xác Làm việc trong nhà máy 4.0 có hệ thống LEAR-ERP
TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY PHAY CNC
10:55 26-04-2024
Công ty Cổ phần Vn- Tech tuyển dụng nhân viên cơ khí vận hành máy CNC - Làm việc tại Củ Chi
Coppyright © 2019 vn-tech.vn. All right reserved. Design by Nina
backtop
' tintuc